Præsentation af Borup Seniorby

borup01.jpg (17096 bytes)

Bygherre:      Seniorandelsboligforeningen Borup Seniorby
Forretningsfører:      Dansk SeniorByg a.s.
Hovedentreprenør:      Bygmestrene A/S
Arkitektfirma:      Aaskov & Østergaard
Rådgivende ingeniør:      Rambøll

borup02.gif (18695 bytes) kirke.jpg (10005 bytes)Medio januar 2001

Medio februar 2001

Medio marts 2001

8. april 2001

Indblæsning af papirisolering fra Ekofiber 21. marts 2001

Indblæsning på loft foregår indefra ved at installatøren fører indblæsningsslangen ind gennem døråbninger og op på loftet. Det første billede giver et kig ind i installatørens bil, hvor selve maskinen der sørger for, at isoleringsmaterialet blæses ind i huset, er placeret. Der benyttes støvmaske, da det ikke kan undgås at det støver, når en ny sæk skal monteres.

De følgende billeder viser indblæsningen oppe på loftet. Da isoleringsmaterialet indblæses løst på loftet uden afdækning bør installatøren bære støvmaske. For at minimere støvmængden holdes slangens ende så vidt muligt nede i materialet.

Det sidste billede illustrerer desuden, at indblæsning på et loft sker med en vis overhøjde, dels for at overholde husets samlede varmetabsramme, dels for at tage hensyn til at materialet sætter sig med tiden.

Indblæsning af papirisolering fra Miljø Isolering ApS 27. marts 2001

Ydervæggene består af en bagmur af letklinkerbeton, en træskelet/pladekonstruktion hvori isoleringen anbringes, samt en yderbeklædning. Isoleringen indblæses mellem to gipsplader, hvor den indbyrdes afstand sikres vha. lodrette stolper (afstandslister), der samtidig deler hulrummet mellem gipspladerne op (se også fotos fra medio marts 2001).

Indblæsning i ydervæggene foregår udefra efter at selve væggen (excl. yderbeklædning) er rejst. Et passende antal huller er skåret i den yderste gipsplade, svarende til opdelingen af hulrummet bagved. Indblæsningen sker med et ganske stort tryk. Det er derfor vigtigt at lukke hullet så tæt til som muligt under indblæsning, også for at minimere støvmængden. De to første billeder viser indblæsning henholdsvis fra stige og fra jorden. I det ene tilfælde benyttes et stykke skumgummi som stopning, i det andet tilfælde er monteret en cirkulær plade på indblæsningsslangen.

På det følgende billede ses ydervæggen tæt på, efter at der er blæst isoleringsmateriale ind gennem det ene hul. Det sidste billede viser et større udsnit af væggen, hvor der er blæst isolering gennem alle tre huller under vinduet midt i billedet.

Indblæsning af papirisolering fra Isodan Danmark ApS 8. april 2001

Indblæsning på loft foregår indefra ved at installatøren fører indblæsningsslangen ind gennem døråbninger mv. og op på loftet. Det første billede viser slangen der kommer op gennem loftslemmen. Det følgende billede viser selve indblæsningen. Installatøren bærer støvmaske, da isoleringen indblæses løst på loftet

Montering af hørisolering fra Dansk Naturisolering A/S 17. april 2001

Hørisolering leveres som 100 mm tykke måtter, der skal skæres til på stedet i hånden, på samme måde som mineraluldsmåtter. De første billeder viser hvordan måtterne leveres, samt hvordan de ser ud tæt på.

De følgende billeder viser tilskæring og montering på et loft, dels som (hele) måtter, dels rundt om gennemføringer.

Huller i måtterne til gennemføringer kan laves vha. en stiksav, her vist i forbindelse med én af de følere der skal måle fugttilstanden af isoleringslaget efterfølgende. Føleren ses stikke ud af den måtte der allerede er monteret.

Det sidste billede illustrerer, at saven skal slibes ind i mellem, da det slider på den at skære i hørisolering. Billedet viser desuden hørisoleringsmåtter monteret i en ydervæg.

Indblæsning af ekspanderet perlit fra Nordisk Perlite - primo maj 2001

Ekspanderet perlit er et hvidt kornet materiale (perlit) af vulkansk oprindelse, der ved opvarmning til ca. 1200 ºC er ekspanderet til 20 gange sin egen størrelse, således at hvert enkelt korn er en lukket pore med en tynd skal omkring (1/1000 mm).

Ekspanderet perlit leveres på byggepladsen i store sække, som vist på det første foto, hvor man også ser materialet i løs vægt på jorden foran sækkene. På byggepladsen hældes det over i en tank, hvorfra det pumpes ind i konstruktionen / op på loftet, som vist på de efterfølgende fotos.

Rejsegilde 17. august 2001

Montering af Rockwool Batts 20-21. august 2001

Montering af Rockwool Batts på loft sker dels nedefra inden loftsbeklædning er anbragt, dels oppefra, hvilket illustreres på de to første fotos. Det tredje foto viser loftsisoleringen efter endt arbejde.

Det sidste foto viser montering i en ydervæg, på et af de steder, hvor der er brug for små stykker isolering.

Indblæsning af Thermocell træfiberisolering primo september 2001

Træfiberisolering er fremstillet af frisk cellulose og minder derfor en hel om papirisolering i udseende.

De to første fotos viser indblæsning i en ydervæg. Det meste klares vha. en slange, men det kan være nødvendigt at fylde efter med hånden, især de steder, hvor det er meget små rum som skal fyldes, fx omkring døre og vinduer.

Indblæsning på loft sker løst, med overhøjde for at kompensere for sætning. Billedet herunder illustrerer desuden at isoleringsmaterialet ikke kommer ud af slangen i en lind strøm, men at der også følger en del "luftlommer" med.

Borup Seniorby primo september 2001

Montering af hørisolering fra HBC A/S primo september 2001

Hørisolering fra HBC leveres i måtter, som flere af de isoleringsmaterialer der benyttes i Borup Seniorby. For at undgå spild tilstræbes derfor at alle stykker udnyttes ved montering i en væg, som eksemplificeret på det første foto. Ved monteringen skal der i øvrigt tages hensyn til de fugtfølere der er anbragt til at følge udviklingen af fugtindholdet i væggene de kommende 2 sæsoner.

Hørfibre er meget stærke, hvilket betyder at tildannelse af hørmåtter foregår maskinelt, som vist på det følgende foto.

Det sidste foto viser resultatet af udlægning af hørmåtter på loftet.