Vejledning om udvendig tagisolering med EPS isoleringsmateriale

Plastindustrien i Danmark, EPS sektionen i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. København. 12 s., august 2002. 
Vejledningen kan hentes i elektronisk udgave her (1 MB): 
http://www.alternativisolering.dk/download/Vejledning om udvendig efterisolering med EPS som isoleringsmateriale/tagvejledning.pdf

Formål
At udarbejde et vejledningsmateriale for udvendig tagisolering med isoleringsmaterialet ekspanderet polystyren (EPS).

Fremgangsmåde
Vejledning udarbejdes på grundlag af Bygningsreglement 1995 og de skærpede krav i Tekniske Forskrifter (TF) for brandfarlig virksomhed og oplag. TF gælder altid for brandfarlige industri- og lagerbygninger i mere end 1 etage, mens de kun under visse omstændigheder gælder for tilsvarende bygninger i 1 etage.

De gældende krav til brandkam og brandkamserstatning i henhold til henholdsvis BR 95 og TF beskrives i ord og vha. skitser. Vejledningen er tænkt som et arbejdsværktøj i det daglige arbejde, men kan ikke erstatte dokumentation i forbindelse med myndighedernes byggesagsbehandling.

Resultat
I vejledningen vises en række eksempler på tagkonstruktioner efterisoleret med EPS. Der vises eksempler hvor efterisoleringen sker ovenpå profilerede stålplader, på vaffelplader eller TT-dæk af beton, og på beton- eller letbetondæk. Der skelnes mellem konstruktioner der opfylder BR 95 og konstruktioner der opfylder TF.

I det omfang konstruktionen forudsætter en MK-godkendelse angives det. Vejledningen giver en samlet oversigt (checkliste) over, under hvilke forudsætninger tagkonstruktioner kan isoleres med EPS isolering efter henholdsvis BR 95 og TF.

Kontakt
Claus Jørgensen, Plastindustrien i Danmark, Sektionen for EPS-produkter
c/o Sundolitt A/S, Industrivej 8, 3550 Slangerup
Tlf.: 70 11 10 20
Fax: 70 11 10 21
E-post: cj@sundolitt.dk
Internet: www.sundolitt.dk

Nøgleord
Anvisning / håndbog, Brand, Bygningsdele - eksempler, Celleplast, Efterisolering