Formstykker af papiruld, II

Elektronisk udgave af rapporten kan hentes her: http://www.alternativisolering.dk/download/Formstykker af papiruld II/75664990009slutrapport.pdf. Claus Skov, Miljø Isolering ApS, Hillerød, 2003.

Formål
At følge op på et tidligere projekt om formstykker af papiruld for at erhverve viden til videreudvikling af et arbejdsmiljøvenligt isoleringsmateriale i pladeform.

Fremgangsmåde
Et pilotforsøg har vist en egnet metode til fremstilling af formstykker af Papiruld. Produktionslinien for fremstilling af papirisolering er blevet opgraderet for at muliggøre en produktion i større omfang og med en mere ensartet kvalitet end pilotforsøgene muliggjorde. Robotstyring af mundstykker sikrer en jævn fordeling af fibre på transportbåndet, samt at der sker den ønskede filtning af papirfibrene for at opnå en passende kombination af formstabilitet og fleksibilitet.

Resultat
Opgraderingen af produktionsudstyret har gjort det muligt at igangsætte en decideret produktion af formstykker af Papiruld. Efterfølgende skal der foretages en produktmodning, herunder opnås øget kendskab til produktets egenskaber i brugstilstand.

Kontakt
Claus Skov, Miljø Isolering ApS, Brødeskovvej 40, 3400 Hillerød
Tlf: 48 14 11 88
Fax: 48 14 11 85
E-post: skov@papiruld.dk
Internet: http://www.papiruld.dk/

Nøgleord
formstykker, livscyklusanalyse (LCA), papirisolering, produktudvikling