Anvendelse af alternativ isolering i murværkskonstruktioner

Rapporten kan hentes i elektronisk udgave her (9 MB): http://www.alternativisolering.dk/download/Alternativ isolering i murværkskonstruktioner/slutrapport ti 99-0030.pdf. Keld Egholm, Teknologisk Institut, 2004.

Formål
At undersøge mulighederne for anvendelse af miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering i traditionelle danske murværkskonstruktioner.

Fremgangsmåde
Gennem systematisk erfaringsopsamling og målinger dokumenteres isoleringsmaterialernes virkninger på hulmurens egenskaber mht. isoleringsevne, fugtbevægelser, udvaskning og fordampning af imprægneringsmidler samt sætning af løsfyldsisolering.

Kontakt
Keld Egholm, Teknologisk Institut, Murværk, Teglbækvej 20, 8361 Hasselager
Tlf.: 72 20 38 00
Fax: 72 20 38 01
E-post: keld.egholm@teknologisk.dk
Internet: http://www.teknologisk.dk/

Nøgleord
Murværk, Demonstrationsbyggeri, Fugt (fugtoptagelse/fugtbinding/fugtstabilisering/fugtmåling), Papirisolering, (ekspanderet) Perlit, Toksikologiske data, Varmetab